Avukat Antalya, Antalya Avukat,Avukat büro,Antalya Avukat
Çalışma Alanlarımız
AİLE HUKUKU
Boşanma Davaları
Velayet ve vesayet davaları
Veraset davaları
İzaleyi şuuyu (Ortaklığın giderimi davaları)
TİCARET HUKUKU
Sirket ve kooperatif kuruluşları organizasyonu,
Ortaklık genel kurullarının yapılması ve sonuçlandırılması,
Ortaklar arası ihtilaflar,
Stratejik danışma hizmetleri.Sözleşmeler.
İstisna akitleri ve bunlardan doğan ihtilafların çözümü.
Konkordato ve İflasın ertelenmesi davaları.
Ticari Anlaşmaların hazırlanması
  BORÇLAR HUKUKU VE İCRA İFLAS HUKUKU
Alacak Davaları,
Alacakların (Kambio ve adi alacak)takip ve sonuçlandırılması
Takiplere ilişkin davalar
Kira akitlerinden doğan ihtilaflar
Kira tespit davaları
Sigorta hukuku davaları
Gayrı Menkul Davaları(Kamulaştırma ve el atmanın önlenmesi)
CEZA DAVALARI
Yargı öncesi avukatlık hizmetleri,
Yargılama esnası avukatlık hizmetleri.
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
Hizmet akdinden doğan alacak davaları
(Kıdem, ihbar tazminatı, maaş alacağı, yıllık izin ücreti alacağı,Fazla mesai alacağı, ulusal bayram ve resmi tatil ücretleriHafta tatil ücreti alacağı davaları)
Hizmet tespiti davaları İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
İşe iade davaları
GAYRİMENKUL HUKUKU
Tapu iptali ve tescil davaları, Ortaklığın Giderilmesi
Kamulaştırma davaları,Kamulaştırmasız el atma davaları
Şuf'a (önalım) davaları,Men'i müdahale davaları
Ecri misil davaları,Muvazaa nedeni ile tapu iptal davaları
Geçit hakkı davaları,Tespit davaları
İzale-i şuyu davaları (ortaklığın giderilmesi)
Kira Hukuku ile ilgili her türlü davalar (tahliye davası, kira tespit davası, kira bedelinin artırımı davası, ödeme yeri tespiti)
MİRAS-EŞYA-BORÇLAR VE KİŞİLER HUKUKU
Miras, mirasın intikali, miras içeriğini teşkil eden mal varlıklarından doğan davalar, Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)'nın alınması
Mirasçılık belgesi'nin iptali davaları, Miras sözleşmeleri
Murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar- Mirasın reddi ve miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad - Soyad Düzeltme ve Değiştirme,
Yaş Düzeltme,- Kazai Rüşt Davaları, Vesayet ve Kayyım Davaları
Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

İhtarname,  dava, cevap, temyiz, karar düzeltme itiraz  dilekçeleri hazırlama...
0 242 244 75 00
soru, görüş ve önerileriniz için bizimle irtibata geçin.
ADRES : Konyaaltı Cad.Yalı Apt.No:66 K.1 D.2 Antalya